Sta. Quitèria

El santuario de Sta. Quitèria en Vilanova del Vallès.